Kedy mám nárok na finančnú kompenzáciu?

Čas čítania: 4min

Vedeli ste, že až 85 % leteckých pasažierov si o svoju kompenzáciu nepožiada v prípade, že ich lietadlo mešká alebo let bol zrušený? Pýtate sa, prečo? Odpoveď je jednoduchá. Leteckí pasažieri často nevedia, ako a prečo by mali mať nárok na kompenzáciu vo výške 250 € až 600 € za meškanie alebo zrušenie letu, aj keď ich letenka stála výrazne menej.

Meškanie alebo zrušenie letu môže byť zdĺhavé a nepríjemné, a preto vám dnes prinášame tipy, kedy si o kompenzáciu požiadať, pretože na ňu môžete mať nárok, ako aj prípady, v ktorých nárok na finančnú kompenzáciu nemáte.

Kde to celé začalo? Nariadenie Európskej únie EC 261/2004 bolo prijaté s cieľom zlepšiť ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave a posilniť ich postavenie vo vzťahu k leteckým spoločnostiam. Tu sú hlavné dôvody, prečo bolo toto nariadenie zavedené:

 • Ochrana pasažierov: Nariadenie bolo prijaté na zabezpečenie ochrany pasažierov pri cestovaní letecky, najmä v prípade oneskorenia, zrušenia letov alebo preplnenia letov (overbooking, keď vás nepustia na palubu lietadla, pretože bolo predaných viac leteniek ako je miest v lietadle).
 • Jednotné pravidlá: Pred prijatím nariadenia existovali rozdielne pravidlá a praktiky medzi jednotlivými krajinami a leteckými spoločnosťami. Nariadenie EC 261 stanovilo jednotné pravidlá pre všetky krajiny EÚ, čím sa zabezpečila spravodlivosť a rovnosť pre všetkých pasažierov. Existuje však časový rámec, v ktorom je možné podať žiadosť o kompenzáciu.
 • Zvýšenie kvality služieb: Nariadenie malo motivovať letecké spoločnosti k zlepšeniu kvality svojich služieb a k zníženiu počtu oneskorení a zrušení letov. Sankcie v podobe kompenzácií mali motivovať letecké spoločnosti k lepšiemu plánovaniu a prevádzke letov.
 • Právo na informácie a pomoc: Nariadenie zabezpečuje, že pasažieri sú informovaní o svojich právach a možnostiach pri meškaní, zrušení letu alebo odmietnutí nástupu na palubu lietadla. Tiež stanovuje povinnosť leteckých spoločností poskytovať pomoc pasažierom, ako je občerstvenie, ubytovanie a preprava na alternatívne lety.

Kedy má pasažier nárok na finančnú kompenzáciu?

Podľa nariadenia Európskej únie EC 261/2004 má pasažier nárok na finančnú kompenzáciu v nasledujúcich situáciách pre všetky lety, ktoré odlietajú z letísk v Európskej únii, a pre lety, ktoré priletia na letiská v Európskej únii, ak ich prevádzkuje európska letecká spoločnosť. 

 • Oneskorený let: Pasažier má nárok na kompenzáciu, ak jeho let mešká o viac ako:
  • 3 hodiny pre lety do 1500 km.
  • 3 hodiny pre lety v rámci EÚ nad 1500 km a pre lety medzi 1500 km a 3500 km.
  • 4 hodiny pre všetky ostatné lety nad 3500 km.
 • Zrušený let: Ak bol let zrušený, pasažier má nárok na kompenzáciu, pokiaľ nebol informovaný o zrušení letu dostatočne vopred:
  • 14 dní a viac: bez nároku na kompenzáciu.
  • 7 až 14 dní: pasažier má nárok na kompenzáciu, ak nebola ponúknutá alternatíva.
  • Menej ako 7 dní: pasažier má nárok na kompenzáciu, ak nebola ponúknutá alternatíva alebo ak je táto alternatíva výrazne odlišná od pôvodného plánu.
 • Predaných viacej miest ako sedadiel v lietadle: Ak cestujúci nebol vpustený na palubu z dôvodu preplnenia letu (overbooking)

Finančnú kompenzáciu je možné získať v nasledujúcich sumách:

 • 250 €: Pre lety do vzdialenosti 1500 km.
 • 300 €: Kompenzácia vo výške 300 € sa uplatňuje, ak let mešká aspoň tri hodiny. Ak však ide o let nad 3500 km a meškanie je menej ako 4 hodiny, táto výnimka znižuje kompenzáciu zo 600 € na 300 €.
 • 400 €: Pre lety vo vzdialenosti medzi 1500 km a 3500 km.
 • 600 €: Pre lety od vzdialenosti nad 3500 km.

Kedy nemáte nárok na finančnú kompenzáciu?

Nárok na kompenzáciu nevzniká v prípade, že:

 • Pasažier bol informovaný o zrušení letu 14 alebo viac dní pred plánovaným odletom.
 • Pasažier bol informovaný o zrušení letu 7 až 14 dní pred plánovaným odletom a dostal ponuku alternatívneho letu s podobným časovým harmonogramom.
 • Pasažier bol informovaný o zrušení letu menej ako 7 dní pred plánovaným odletom a dostal ponuku alternatívneho letu s minimálnym meškaním.
 • Oneskorenie alebo zrušenie letu bolo spôsobené výnimočnými okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemohla ovplyvniť (napríklad extrémne počasie, teroristické útoky, zdravotné problémy pasažiera na palube, bezpečnostné hrozby).

Ako dlho si o kompenzáciu môžem žiadať?

Väčšina pasažierov, ktorí aspoň tušia o svojich právach, sa domnievajú, že o kompenzáciu si musia požiadať okamžite, keď sa problém stal. To však nie je pravda. Nárok na kompenzáciu máte aj spätne, a to v priemere až 3 roky.

Dodržiavanie nariadenia EC 261/2004

Letecké spoločnosti sú povinné dodržiavať nariadenie EC 261/2004, a ak tak neurobia, môžu čeliť sankciám alebo iným právnym dôsledkom. Preto nie je nezvyčajné, že s leteckými spoločnosťami sa vedú súdne spory kvôli nevyplatenej kompenzácií, hoci pasažieri na ňu majú nárok. Letecká spoločnosť ktorá vedie najviac súdnych sporov je momentálne Ryanair. 

Overte si nárok na kompenzáciu hneď teraz s Flywize a bezplatne kliknutím na tento odkaz!

V prípade, že uvažujete, či si žiadosť podať sami alebo cez spoločnosť, ktorá sa tomu venuje, sme napísali článok prečo vznikli spoločnosti ako táto ak si o kompenzáciu môžete zažiadať aj sami.

Autor: Oľga Mareková

Dátum publikovania: 30.04.2024