Meškanie letu
a nárok na kompenzáciu

Meškanie letu je nepríjemný, no nezriedkavý jav. V prípade, že váš let meškal, sme tu, aby sme vám pomohli zorientovať sa vo vašich právach a získať kompenzáciu až do výšky 600 €.

Nariadenie EC 261 stanovuje práva cestujúcich v prípade problému s letom. Ak váš let spadá pod toto nariadenie, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

Cestujúci môžu mať nárok na kompenzáciu za meškanie, ak ich let spĺňa nasledovné podmienky:

Výška kompenzácie závisí od dĺžky meškania, ktoré musí byť viac než 3 hodiny od plánovaného príletu a vzdialenosti letu:

* Predpokladaná výška kompenzácie, ktorú vyplatí aerolinka podľa EC 261, pred odpočítaním nášho Servisného Poplatku

Vedeli ste?

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

V prípade, že váš let mešká viac ako 5 hodín, môžete sa rozhodnúť nepokračovať v ceste. Okrem kompenzácie vám aerolinka musí poskytnúť let späť do pôvodného miesta odletu a vrátiť peniaze za všetky zvyšné lety, ktoré boli súčasťou trasy.

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

Jedlo a nápoje (alebo voucher na zakúpenie) po 2 hodinách meškania.

V prípade, že na let čakáte cez noc, aerolinka musí zabezpečiť hotel.

Prístup k telefonátu alebo emailu.

Preprava z letiska na hotel a späť.

Dôležité!

Získaj až do 600 € za meškajúci let.

Problémy s letmi môžu mať rôzne príčiny. Nie všetky problémy však vie aerolinka ovplyvniť a predchádzať im. Takéto nepredvídateľné udalosti pomenúva EC 261 pojmom “mimoriadne okolnosti”.

Aerolinky nie sú povinné kompenzovať cestujúcich v prípade, že je problém s letom spôsobený mimoriadnymi okolnosťami. V týchto prípadoch však stále máte svoje práva.

Nepredvídateľné okolnosti ako napríklad zlé počasie, požiar alebo mimoriadna politická situácia môžu spôsobiť problémy s letmi. Aerolinky nie sú zodpovedné za takéto prípady.

Ak váš let meškal a spĺňa podmienky stanovené v nariadení EC 261, o kompenzáciu viete požiadať nasledovne:


Nájdite si informácie o lete

Zhromaždite informácie o vašom lete vrátane čísla a dátumu letu a čísla rezervácie leteniek.

Uschovajte si všetky dokumenty

Odložte si vaše letenky, bločky za vzniknuté výdavky a akúkoľvek formu komunikácie s aerolinkou.

Vyplňte žiadosť s Flywize

Náš tím expertov započne komunikáciu s aerolinkou a postará sa o celý proces vybavovania kompenzácie.

Zvyšok nechajte na nás

Svoj nárok rýchlo overíte cez náš online formulár a pohodlne požiadate o kompenzáciu.

Zaberie menej než 5 minút

Keď váš let mešká, aerolinka vám môže ponúknuť kompenzáciu vo forme vouchera/poukážky. V situácii, kedy ste unavení a frustrovaní a niekto vám ponúka voucher ako odškodnenie, je ťažké povedať nie. Prijatím voucheru však strácate právo na kompenzáciu podľa EC 261.

Prijatím nestrácate nárok

Cestovný voucher

Počas meškania letu aerolinky často ponúkajú cestujúcim hotovosť alebo cestovné poukážky. Dávajte pozor na hodnotu voucheru alebo hotovosti, pretože ich prijatím strácate právo na kompenzáciu.

Prijatím strácate nárok
Vedeli ste?

Ponúkané cestovné vouchre sú až v 40% prípadoch nižšej hodnoty, než je podľa zákona výška kompenzácie za dané lety.

Ak letíte kvôli služobnej ceste, máme pre vás dobré správy! Hoci vaše letenky hradil váš zamestnávateľ, ste to vy ako cestujúci, kto má nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € v prípade meškania a zrušenia letu alebo overbookingu. 

V nariadení EC 261 sa uvádza, že nárok na kompenzáciu má cestujúci, nie osoba alebo spoločnosť, ktorá za letenku zaplatila.

Časový rámec na podanie žiadosti o kompenzáciu sa líši v závislosti od krajiny, v ktorej sa let uskutočnil. Cestujúci majú zvyčajne lehotu v priemere až 3 roky od dátumu letu na uplatnenie nároku na kompenzáciu. V niektorých prípadoch však môže byť táto lehota dlhšia a je možné žiadať kompenzáciu za lety, ktoré mali meškanie alebo boli zrušené aj pred niekoľkými rokmi.

Prijatím cestovného voucheru strácate nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Odporúčame vám vyberať si s rozvahou, keďže štatistiky ukazujú, že 40% cestujúcich, ktorí prijali cestovný voucher, je nedostatočne kompenzovaných v porovnaní s výškou kompenzácie, na ktorú by mohli mať nárok.

Prijatím akejkoľvek formy kompenzácie, najmä hotovosti, od leteckej spoločnosti sa vzdávate svojho práva na kompenzáciu podľa EC 261.

V prípade, že váš let mešká menej ako 3 hodiny, nemáte nárok na kompenzáciu. Po 2 hodinách meškania je letecká spoločnosť povinná zabezpečiť vám jedlo a pitie (alebo voucher na nákup občerstvenia).

Ak chcete podať žiadosť prostredníctvom Flywize, budete potrebovať podrobnosti o svojom lete vrátane čísla letu, dátumu a čísla rezervácie. V procese vymáhania vašej kompenzácie môžu byť potrebné ďalšie dokumenty, ako sú palubné lístky a doklad totožnosti.

Stále vám môžeme pomôcť získať vašu kompenzáciu, aj keď nemáte všetky potrebné dokumenty. Poradíme vám, aké dokumenty sú potrebné, a pomôžeme vám ich získať tam, kde je to možné.

Čas potrebný na získanie kompenzácie sa líši v závislosti od aerolinky a zložitosti vášho prípadu. V niektorých prípadoch môže byť odškodnenie vyplatené v priebehu niekoľkých týždňov, v iných to môže trvať niekoľko mesiacov. Počas celého procesu vás budeme priebežne informovať o priebehu vašej žiadosti o kompenzáciu.

Áno, môžete mať nárok na vrátenie primeraných výdavkov, ktoré vznikli počas meškania, ako je strava a ubytovanie alebo doprava na letisko/z letiska. Uschovajte si potvrdenky a príslušnú dokumentáciu na podporu vašej žiadosti o Preplatenie výdavkov.

Sme fér a za naše služby si nikdy nič neúčtujeme vopred. Náš servisný poplatok si účtujeme len vtedy, ak vo vašom mene úspešne získame vašu kompenzáciu. Kontrola nároku na kompenzáciu prostredníctvom nášho online formuláru je bezplatná. Ak úspešne získame vašu kompenzáciu, účtujeme Servisný poplatok vo výške 35% z prijatej kompenzácie bez DPH. Ak však použijete promo kód, náš poplatok je nižší. V prípade, že neuspejeme alebo letecká spoločnosť zamietne váš nárok na kompenzáciu, nebudeme si nič účtovať.

Ak si nie ste istí svojimi právami, obráťte sa na nás. Náš tím odborníkov skontroluje váš nárok na kompenzáciu, pomôže vám porozumieť vašim právam podľa EC 261 a v prípade nároku prevezmeme celý proces vybavovania vašej kompenzácie bez vašich starostí na nás.