Odopretie nástupu
a nárok na kompenzáciu

K overbookingu dochádza, keď aerolinka predá viac leteniek než je miest v lietadle, nakoľko cestujúci, ktorí zrušia svoj let na poslednú chvíľu stoja aerolinku nemalé peniaze. Môže sa tak stať, že hoci do svojho gatu dorazíte včas, vaše miesto už zaujal iný cestujúci. Nemusíte mať však obavy, za odopretie nástupu do lietadla môžete mať nárok až na 600 € pre lety až 3 roky spätne.

Nariadenie EC 261 stanovuje práva cestujúcich v prípade problému s letom. Ak váš let spadá pod toto nariadenie, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

V prípade odopretia nástupu na palubu lietadla môžete mať nárok na kompenzáciu, ak spĺňate tieto podmienky:

Výška kompenzácie za overbooking závisí od vzdialenosti letu:

* Predpokladaná výška kompenzácie, ktorú vyplatí aerolinka podľa EC 261, pred odpočítaním nášho Servisného Poplatku

Vedeli ste?

V prípade overbookingu môžete mať okrem kompenzácie tiež nárok vybrať si medzi: 

Vedeli ste?

Overbooking sa líši od odopretia nástupu z dôvodov, za ktoré môžete vy sami. Nárok na kompenzáciu podľa EC 261 nevzniká v prípade, že vám bol odopretý nástup do lietadla z nasledovných dôvodov:

Dôležité!

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

Jedlo a nápoje (alebo voucher na zakúpenie) po 2 hodinách čakania.

V prípade, že na let čakáte cez noc, aerolinka musí zabezpečiť hotel.

Prístup k telefonátu alebo emailu.

Preprava z letiska na hotel a späť.

Vedeli ste?

Získaj až 600 € za overbooking.

Ak vám bol odopretý nástup do lietadla kvôli overbookingu, nemajte obavy - s nami viete, na čo máte nárok!


1

Ak vám aerolinka ponúkne cestovný voucher, preplatenie letenky, nový let alebo iné výhody výmenou za vaše miesto v lietadle, poriadne zvážte túto ponuku. Prijatím totiž strácate nárok na kompenzáciu v prípade overbookingu podľa EC 261.

2

Žiadajte o vysvetlenie, prečo vám bol odopretý nástup na palubu a uistite sa, že túto informáciu máte riadne zdokumentovanú. Preukázanie odopretia nástupu je totiž potrebné v prípade, že svoj nárok na kompenzáciu kvôli overbookingu budete chcieť uplatniť neskôr.

3

V prípade odopretia nástupu do lietadla kvôli overbookingu je aerolinka povinná vám zabezpečiť náhradný let alebo alternatívny spôsob dopravy do vašej cieľovej destinácie.

4

Ak musíte čakať na náhradný let, informujte sa u aerolinky ohľadom poskytovania voucherov na jedlo a pitie alebo preplatenie týchto nákladov. V prípade, že na nový let musíte čakať cez noc, požiadajte o ubytovanie alebo hotel. Ak si čokoľvek z týchto nákladov hradíte sami, uschovajte si všetky bločky a požiadajte o preplatenie nákladov neskôr.

5

Odložte si letenky, číslo rezervácie leteniek a všetky bločky za vzniknuté výdavky. Tieto informácie budú neskôr nevyhnutné pre podanie žiadosti o vašu kompenzáciu.

6

V Európskej únii je v prípade overbookingu aerolinka povinná vyplatiť kompenzáciu cestujúcim priamo na letisku. Ak aerolinka z akéhokoľvek dôvodu nespolupracuje alebo odmieta vyplatiť vám kompenzáciu, môžete o ňu požiadať dodatočne. Vyplňte náš rýchly online formulár a o vybavenie vaše kompenzácie sa postaráme za vás!

Overbooking je v praxi bežný jav u aeroliniek, kedy sa predá viac leteniek, ako je miest v lietadle. Letecké spoločnosti počítajú s tým, že niektorí cestujúci sa nemusia dostaviť. Ak však na let dorazí viac cestujúcich, niektorí môžu byť z letu vyradení.

V prípade, že pre váš let nastane overbooking, aerolinka môže požiadať dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich miest výmenou za nový let a cestovný voucher alebo peniaze. Ak nesúhlasíte s tým, že sa svojho miesta dobrovoľne vzdáte, môžete mať nárok na kompenzáciu až do 600 € spolu s náhradným letom do vašej cieľovej destinácie.

Nie, dobrovoľným vzdaním sa svojho miesta strácate nárok na kompenzáciu podľa EC 261.

Ak prijmete cestovný voucher ponýkaný aerolinku ako odškodnenie za overbooking, strácate nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Odporúčame si toto rozhodnutie dobre premyslieť, nakoľko štatisticky až 40% cestujúcich je v prípade prijatia cestovného voucheru nedostatočne kompenzovaných.

K odopretiu nástupu do lietadla dochádza, keď je cestujúcim dobrovoľne alebo nedobrovoľne zabránené letieť daným letom. K odopretiu môže dôjsť v dôsledku overbookingu, prevádzkových problémov alebo iných dôvodov. Ak vám bol odopretý nástup na palubu z dôvodov, ktoré boli vašou vinou, ako nevhodné správanie, neskorý príchod do gatu, chýbajúca dokumentácia alebo bezpečnostné či zdravotné riziká, nemáte právo na kompenzáciu podľa EC 261.

Medzi dôvody odopretia nástupu na palubu vašou vinou patria bezpečnostné riziká, neskorý príchod do gatu, chýbajúca dokumentácia, nevhodné alebo nebezpečné správanie či zdravotný stav.

Ak vám bol odmietnutý nástup na palubu z dôvodu overbookingu a dobrovoľne ste sa nevzdali svojho miesta, môžete mať nárok na kompenzáciu podľa EC 261 až do výšky 600 € a náhradný let na najbližší dostupný let, v prípade potreby tiež na poskytnutie stravy a ubytovania alebo preplatenia nákladov na ich zabezpečenie.

Výška kompenzácie podľa EC 261 závisí od vzdialenosti letu:

250 € pre lety do 1 500 kilometrov

400 € pre lety od 1 500 do 3 500 kilometrov

600 € pre lety nad 3 500 kilometrov

Kontaktujte leteckú spoločnosť priamo na letisku a informujte sa o kompenzácii za overbooking. Nezabudnite si uschovať všetku dokumentáciu vrátane palubného lístka, bločkov a akýchkoľvek dôkazov o overbookingu. V prípade, že aerolinka odmieta vyplatiť kompenzáciu priamo na mieste, môžete požiadať o pomoc špecializované služby ako je Flywize, ktoré sa postarajú o spravodlivú kompenzáciu a uplatnenie vašich práv podľa predpisov EC 261.