Prestupné lety
a nárok na kompenzáciu

Prestupné lety sú praktické a umožňujú cestujúcim pohodlne prekonať veľké vzdialenosti. Prestupný let zahŕňa trasu s viacerými letovými úsekmi, kde cestujúci prestupujú z jedného letu na druhý, aby sa dostali do svojej cieľovej destinácie. Ak zmeškáte prestupný let z dôvodu meškania, zrušenia letu alebo overbookingu, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

Nariadenie EC 261 stanovuje práva cestujúcich v prípade problému s letom. Ak váš let spadá pod toto nariadenie, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

Nárok na kompenzáciu za zmeškaný prestupný let môžete mať v prípade, že:  

Ak boli lety zakúpené ako jedna rezervácia, považujú sa za súčasť jednej trasy. V tomto prípade bez ohľadu na to, kde počas trasy došlo k zrušeniu alebo meškaniu letu, môžete mať nárok na kompenzáciu za celú vzdialenosť trasy.

* Predpokladaná výška kompenzácie, ktorú vyplatí aerolinka podľa EC 261, pred odpočítaním nášho Servisného Poplatku.

Vedeli ste?

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

V prípade, že váš let mešká viac ako 5 hodín, môžete sa rozhodnúť nepokračovať v ceste. Okrem kompenzácie vám aerolinka musí poskytnúť let späť do pôvodného miesta odletu a vrátiť peniaze za všetky zvyšné lety, ktoré boli súčasťou trasy.

Náhradný let do cieľovej destinácie v najskoršom možnom dátume a čase, bez poplatku.

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

Jedlo a nápoje (alebo voucher na zakúpenie) po 2 hodinách čakania.

V prípade, že na let čakáte cez noc, aerolinka musí zabezpečiť hotel.

Prístup k telefonátu alebo emailu.

Preprava z letiska na hotel a späť.

Dôležité!

Získaj až do 600 € za zmeškaný prestupný let.

Problémy s letmi môžu mať rôzne príčiny. Nie všetky problémy však vie aerolinka ovplyvniť a predchádzať im. Takéto nepredvídateľné udalosti pomenúva EC 261 pojmom “mimoriadne okolnosti”.

Aerolinky nie sú povinné kompenzovať cestujúcich v prípade, že je problém s letom spôsobený mimoriadnymi okolnosťami. V týchto prípadoch však stále máte svoje práva.

Nepredvídateľné okolnosti ako napríklad zlé počasie, požiar alebo mimoriadna politická situácia môžu spôsobiť problémy s letmi. Aerolinky nie sú zodpovedné za takéto prípady.

Ak ste zmeškali alebo vám bol zrušený prestupný let a spĺňa podmienky stanovené v nariadení EC 261, o kompenzáciu viete požiadať nasledovne:


Nájdite si informácie o lete

Zhromaždite informácie o vašom lete vrátane čísla a dátumu letu a čísla rezervácie leteniek.

Uschovajte si všetky dokumenty

Odložte si vaše letenky, bločky za vzniknuté výdavky a akúkoľvek formu komunikácie s aerolinkou.

Vyplňte žiadosť s Flywize

Náš tím expertov započne komunikáciu s aerolinkou a postará sa o celý proces vybavovania kompenzácie.

Zvyšok nechajte na nás

Svoj nárok rýchlo overíte cez náš online formulár a pohodlne požiadate o kompenzáciu.

Zaberie menej než 5 minút

Ak letíte kvôli služobnej ceste, máme pre vás dobré správy! Hoci vaše letenky hradil váš zamestnávateľ, ste to vy ako cestujúci, kto má nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € v prípade meškania a zrušenia letu alebo overbookingu. 

V nariadení EC 261 sa uvádza, že nárok na kompenzáciu má cestujúci, nie osoba alebo spoločnosť, ktorá za letenku zaplatila.

Ak sú vaše lety súčasťou rovnakej rezervácie, letecká spoločnosť je povinná poskytnúť vám náhradný let do vašej konečnej destinácie v najskoršom možnom dátume a čase. Za meškanie po 2 hodinách sú tiež povinní poskytnúť vám občerstvenie alebo voucher na stravu. V prípade, že musíte čakať cez noc, musí vám aerolinka zabezpečiť hotel alebo ubytovanie a dopravu na letisko a z letiska. Ak za tieto výdavky platíte sami, uschovajte si účtenky, aby ste mohli požiadať o preplatenie týchto výdavkov. Ak je za meškanie letu zodpovedná aerolinka, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

Ak ste zmeškali váš druhý let a vaše lety boli rezervované samostatne, stále môžete mať nárok na kompenzáciu za konkrétny let, ak meškanie bolo viac ako 3 hodiny po prílete a let spadá pod kritériá EC 261. Pamätajte však, že ak vaše lety boli rezervované samostatne, aerolinka nie je zodpovedná za prebookovanie vášho zmeškaného letu ani za vrátenie nákladov na zakúpenie novej letenky do vašej cieľovej destinácie.

Okamžite kontaktujte aerolinku a požiadajte o nový let do vašej cieľovej destinácie. Aerolinka je zodpovedná za bezplatnú zmenu rezervácie na najbližší možný let. V prípade, že musíte na náhradný let čakať, aerolinka je povinná poskytnúť vám občerstvenie alebo voucher na jedlo a pitie po 2 hodinách a hotel v prípade, že budete musieť čakať na náhradný let cez noc. Ak ste si jedlo, hotel alebo taxík na hotel zaplatili sami, uschovajte si bločky a požiadajte o Preplatenie výdavkov. Ak sú vaše lety súčasťou jednej rezervácie, môžete mať nárok na kompenzáciu za celú trasu.

Ak sú vaše lety samostatné rezervácie, musíte kontaktovať aerolinku prevádzkujúcu let, ktorý bol zrušený, aby vás bezplatne prebookovali na najbližší možný let. Stále môžete mať nárok na kompenzáciu, ak váš let spadá pod kritériá pre Zrušený let podľa EC 261 a jeho zrušenie nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami.

Ak boli vaše lety súčasťou jednej rezervácie, pri žiadosti o kompenzáciu za problém s letom sa berie do úvahy celá trasa, a nie iba konkrétny let. Ak vaša trasa pozostávala z viacerých letov v rámci rovnakej rezervácie, výška kompenzácie sa vypočíta na základe súčtu vzdialeností všetkých letov.

Ak se zmeškali prestupný let a zmeškanie nebolo vašou vinou, je aerolinka povinná bezplatne vás prebookovať na najbližší možný let. V niektorých zriedkavých prípadoch, keď to aerolinka nemôže urobiť, si môžete rezervovať vlastný náhradný let a ponechať si doklad o zaplatení, aby ste mohli požiadať aerolinku o preplatenie nákladov. Najlepšie je poradiť sa s aerolinkou a zistiť, aké sú možnosti pre vašu konkrétnu situáciu. Ak ste svoj let zmeškali vlastnou vinou alebo bol váš let samostatnou rezerváciou, aerolinka nie je zodpovedná za prebookovanie na nový let alebo vrátenie peňazí za zakúpenie novej letenky.

Áno, môžete mať nárok na kompenzáciu, ak zmeškáte prestupný let z dôvodu meškania prvého letu, ktoré bolo kratšie ako 3 hodiny, za predpokladu, že vaše lety boli súčasťou jednej rezervácie. V tomto prípade môžete mať nárok na kompenzáciu za celú vzdialenosť vašej trasy.

Nárok na kompenzáciu za samostatne rezervované lety závisí od okolností každého letu zvlášť. Stále môžete mať nárok na kompenzáciu za každý jednotlivý let, ak spĺňa kritériá pre Meškanie, Zrušenie alebo Overbooking letu podľa EC 261.

V prípade, že váš let mešká viac ako 5 hodín, môžete sa rozhodnúť nepokračovať v ceste. V týchto prípadoch vám aerolinka musí poskytnúť spiatočný let domov a tiež vám preplatiť cenu zvyšných letov, ktoré boli súčasťou trasy. V tomto prípade však nemáte nárok na kompenzáciu za meškanie, keďže ste sa dobrovoľne rozhodli nepokračovať v ceste. 

Lehota na uplatnenie kompenzácie za zmeškané prestupné lety je v priemere 3 roky spätne. V niektorých prípadoch môže byť tento časový limit dlhší. Odporúčame vám vyplniť náš bezplatný online formulár a overiť si váš nárok.