Všeobecné obchodné podmienky

pri získaní odškodnenia a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla,
v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov