Kompenzácia

a vaše práva podľa EC 261

Problémy s letom sú nepríjemným, no bohužiaľ veľmi častým javom. Ako cestujúci však máte svoje práva a v prípade meškania, zrušenia, overbookingu alebo problému s prestupným letom ste vďaka Európskej únii chránení. V takýchto prípadoch môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € na osobu, pre lety v priemere až 3 roky spätne.

Nariadenie EC 261 stanovuje práva cestujúcich v prípade problému s letom. Ak váš let spadá pod toto nariadenie, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

Cestujúci môžu mať nárok na kompenzáciu, ak ich let spĺňa nasledovné podmienky:

Výška kompenzácie za problém s letom sa určuje od vzdialenosti letu:

* Predpokladaná výška kompenzácie, ktorú vyplatí aerolinka podľa EC 261, pred odpočítaním nášho Servisného Poplatku

Vedeli ste?

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

Jedlo a nápoje (alebo voucher na zakúpenie) po 2 hodinách čakania.

V prípade, že na let čakáte cez noc, aerolinka musí zabezpečiť hotel.

Prístup k telefonátu alebo emailu.

Preprava z letiska na hotel a späť.

Dôležité!

Problémy s letmi môžu mať rôzne príčiny. Nie všetky problémy však vie aerolinka ovplyvniť a predchádzať im. Takéto nepredvídateľné udalosti pomenúva EC 261 pojmom “mimoriadne okolnosti”.

Aerolinky nie sú povinné kompenzovať cestujúcich v prípade, že je problém s letom spôsobený mimoriadnymi okolnosťami. V týchto prípadoch však stále máte svoje práva.

Nepredvídateľné okolnosti ako napríklad zlé počasie, požiar alebo mimoriadna politická situácia môžu spôsobiť problémy s letmi. Aerolinky nie sú zodpovedné za takéto prípady.

Získaj až do 600 € za problém s letom.

Ak váš let meškal, bol zrušený, odmietli vám nástup kvôli overbookingu alebo ste mali problém s prestupným letom a váš let spĺňa podmienky stanovené v nariadení EC 261, o kompenzáciu viete požiadať nasledovne:


Nájdite si informácie o lete

Zhromaždite informácie o vašom lete vrátane čísla a dátumu letu a čísla rezervácie leteniek.

Uschovajte si všetky dokumenty

Odložte si vaše letenky, bločky za vzniknuté výdavky a akúkoľvek formu komunikácie s aerolinkou.

Vyplňte žiadosť s Flywize

Náš tím expertov započne komunikáciu s aerolinkou a postará sa o celý proces vybavovania kompenzácie.

Zvyšok nechajte na nás

Svoj nárok rýchlo overíte cez náš online formulár a pohodlne požiadate o kompenzáciu.

Zaberie menej než 5 minút

Keď váš let mešká alebo bol zrušený, aerolinka vám môže ponúknuť kompenzáciu vo forme vouchera/poukážky. V situácii, kedy ste unavení a frustrovaní a niekto vám ponúka voucher ako odškodnenie, je ťažké povedať nie. Prijatím voucheru však strácate právo na kompenzáciu podľa EC 261.

Prijatím nestrácate nárok

Cestovný voucher

V prípade problému s letom aerolinky často ponúkajú cestujúcim hotovosť alebo cestovné poukážky. Dávajte pozor na hodnotu voucheru alebo hotovosti, pretože ich prijatím strácate právo na kompenzáciu.

Prijatím strácate nárok
Vedeli ste?

Ponúkané cestovné vouchre sú až v 40% prípadoch nižšej hodnoty, než je podľa zákona výška kompenzácie za dané lety.

Ak letíte kvôli služobnej ceste, máme pre vás dobré správy! Hoci vaše letenky hradil váš zamestnávateľ, ste to vy ako cestujúci, kto má nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € v prípade meškania a zrušenia letu alebo overbookingu. 

V nariadení EC 261 sa uvádza, že nárok na kompenzáciu má cestujúci, nie osoba alebo spoločnosť, ktorá za letenku zaplatila.

EC 261 je nariadenie Európskej únie 261/2004, ktoré stanovuje práva cestujúcich v leteckej doprave a definuje nárok na kompenzáciu v prípade Zrušenia letu, Meškania letu, Overbookingu alebo Zmeškaniu prestupného letu.

Áno, ak váš let mešká po prílete viac ako 3 hodiny, podľa EC 261 môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € pri letoch v priemere až 3 roky spätne, pokiaľ meškanie nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktoré aerolinka nemohla ovplyvniť. Prečítajte si viac o tom, na čo máte nárok v prípade Meškania letu.

V prípade zrušenia letu zo strany aerolinky môžete mať nárok na kompenzáciu, pokiaľ vám aerolinka neposkytne vhodnú náhradu s podobným časom príletu do vašej destinácie alebo nezabezpečí alternatívny spôsob dopravy do vašej destinácie alebo ak k zrušeniu došlo v dôsledku mimoriadnych okolností. Tu nájdete viac o svojich právach a nároku na kompenzáciu v prípade Zrušeného letu.

Ak vám bol odmietnutý nástup na palubu kvôli overbookingu, môžete mať nárok na kompenzáciu podľa EC 261 až do výšky 600 €, prebookovanie na najbližší dostupný let a zabezpečenie stravy a hotela v prípade potreby. Zistite viac podrobností o tom, ako požiadať o kompenzáciu za Overbooking.

Áno, ak zmeškáte prestupný let z dôvodu meškania alebo iných dôvodov zapríčinených aerolinkou, môžete mať nárok na kompenzáciu a taktiež na náhradný let do vašej konečnej destinácie v najskoršom možnom dátume a čase. Prečítajte si viac o Prestupných letoch a vašich právach v prípade problémov.

Mimoriadne okolnosti sú udalosti, ktoré aerolinka nemôže ovplyvniť, ako napríklad nepriaznivé počasie, politické konflikty alebo bezpečnostné riziká. Aerolinky nie sú povinné vyplácať cestujúcim kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu spôsobené Mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci však majú aj v takýchto prípadoch nárok na starostlivosť a asistenciu.

Ak chcete požiadať o kompenzáciu za problém s letom, budete potrebovať informácie ako je dátum a číslo letu a číslo bookingu. Majte pripravený boarding pass alebo letenku, všetky bločky a faktúry o vzniknutých výdavkoch a akúkoľvek komunikáciu s aerolinkou. Pomocou nášho rýchleho a jednoduchého online formulára bezplatne overíte svoj nárok a vyplníte žiadosť o kompenzáciu. Náš tím sa postará o komunikáciu s aerolinkou a celý proces vybaví za vás.

Časový rámec na podanie žiadosti o kompenzáciu sa líši v závislosti od krajiny, v ktorej sa let uskutočnil. Cestujúci majú zvyčajne lehotu v priemere až 3 roky od dátumu letu na uplatnenie nároku na kompenzáciu. V niektorých prípadoch však môže byť táto lehota dlhšia a je možné žiadať kompenzáciu za lety, ktoré mali meškanie alebo boli zrušené aj pred niekoľkými rokmi.

Výška kompenzácie, na ktorú majú cestujúci nárok, závisí od rôznych faktorov, ako je vzdialenosť letu a dĺžka meškania alebo počet dní pred plánovaným odletom. Pri zrušenom lete môžu mať cestujúci nárok na kompenzáciu v prípade, ak bol let zrušený menej než 14 dní pred odletom. Výška kompenzácie sa za let meškajúci viac než 3 hodiny, aj za zrušený let pohybuje od 250 € do 600 € v závislosti od vzdialenosti letu, nie od ceny letenky.

Zatiaľ čo v ojedinelých prípadoch sa cestujúcim podarí úspešne získať kompenzáciu od aerolinky na vlastnú päsť, zvyčajne to tak nie je. Cestujúci majú možnosť vyhľadať právnu pomoc alebo využiť špecializovanú službu, ktorá im pomôže s ich žiadosťou. Náš tím expertov bezplatne skontroluje váš nárok na kompenzáciu, pomôže vám porozumieť vašim právam podľa EC 261 a celý proces kompenzácie bude vďaka nám jednoduchý a bez starostí.