Často kladené otázky

Naším cieľom je poskytnúť vám jasné a prehľadné informácie ohľadom vašich práv, nároku na kompenzáciu a našich služieb a ušetriť váš čas strávený hľadaním informácií.

Výška kompenzácie, na ktorú majú cestujúci nárok, závisí od rôznych faktorov, ako je vzdialenosť letu a dĺžka meškania alebo počet dní pred plánovaným odletom. Pri zrušenom lete môžu mať cestujúci nárok na kompenzáciu v prípade, ak bol let zrušený menej než 14 dní pred odletom. Výška kompenzácie sa za let meškajúci viac než 3 hodiny, aj za zrušený let pohybuje od 250 € do 600 € v závislosti od vzdialenosti letu, nie od ceny letenky.

To, ako dlho potrvá, kým cestujúci dostanú kompenzáciu, záleží na tom, akou leteckou spoločnosťou leteli a aká je situácia konkrétneho prípadu. Niektoré letecké spoločnosti môžu vyplatiť kompenzáciu do dvoch týždňov, ale v niektorých prípadoch to môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Letecké spoločnosti trpia nedostatkom personálu. Počas covidu prišlo o prácu takmer 45% zamestnancov, ktorých aerolinky boli nútené prepustiť, a aktuálne stále nie sú na návaly pasažierov po pandémii kapacitne pripravené. Lehota na odpoveď od aerolinky je 30 kalendárnych dní, no v praxi sa na odpoveď čaká mnohokrát niekoľkonásobne dlhšie.

Obľúbená fráza aeroliniek je, že nemáte nárok na kompenzáciu z dôvodu takzvaných „extraordinary circumstances“. Keďže bežný cestujúci si nevie overiť, či má letecká spoločnosť pravdu alebo nie, väčšinou to cestujúci nechajú tak a o kompenzáciu ďalej nebojujú. V tomto prípade odporúčame obrátiť sa na tretiu stranu akou je napríklad Flywize, ktorá to vie preveriť.

Pre každého cestujúceho, ktorý mal riadne zakúpenú letenku platí, že môže mať nárok na kompenzáciu. Štvorčlenná rodina môže mať tak v prípade, že mal každý člen zakúpenú vlastnú letenku, nárok až na 2400 €. Rovnaký nárok na kompenzáciu platí dokonca aj v prípade, že cestujete so psom. V takomto prípade má aj zviera nárok na kompenzáciu vo výške od 250 € do 600 € rovnako ako cestujúca osoba.

Nárok na kompenzáciu podlieha rovnakým pravidlám aj pri chartrových letoch, pri ktorých doba na spätné podanie žiadosti o kompenzáciu je 3 roky. Pokiaľ ste leteli chartrovým letom menej než 3 roky dozadu, stále môžete mať nárok na kompenzáciu podla EC 261.

Ak ste dostali upgrade do vyššej triedy kvôli meškaniu alebo zrušeniu letu, nemusíte sa obávať, že by ste stratili nárok na kompenzáciu. Avšak, suma kompenzácie, na ktorú máte nárok, môže byť znížená na základe rozdielu v cene medzi triedou, ktorú ste si pôvodne rezervovali, a vyššou triedou, do ktorej ste boli presunutí.

Cestujúci často nevedia, že v prípade, že na letisku musia ostať napríklad cez noc, majú nárok na hotel a prepravu z letiska a naspäť na letisko na náklady leteckej spoločnosti. Taktiež majú pri meškaní letu nárok na občerstvenie alebo voucher na jedlo a pitie po viac než 2 hodinách meškania letu.

Kompenzácia je výška sumy poskytnutá cestujúcim ako forma odškodnenia za nepríjemnosti a poruchy spôsobené meškaním letu, zrušením letu, zmeškaním prestupného letu alebo odmietnutím nástupu do lietadla kvôli overbookingu. Pravidlá sú presne uvedené v nariadení EC 261. Preplatenie výdavkov v kontexte EC 261 sa vo všeobecnosti vzťahuje na náhradu výdavkov zaplatených cestujúcimi, ako je jedlo, ubytovanie, nová letenka a iné v prípade problémov s letom.

Prijatím cestovného voucheru alebo peňazí za vzniknutý problém s letom cestujúci strácajú nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Odporúčame zvážiť ponúkaný voucher, nakoľko štatisticky až 40% cestujúcich, ktorí prijmú cestovný voucher, dostanú menej peňazí než je výška kompenzácie, na ktorú by mali podľa zákona nárok.

Nie, voucher na jedlo a nápoje je letecká spoločnosť povinná cestujúcim poskytnúť v prípade, ak let mešká viac než 2 hodiny. Voucher na jedlo a nápoje sa pohybuje priemerne vo výške 4 €- 20 € na osobu. Akceptovaním voucheru na jedlo a nápoje nestrácate žiadny nárok na kompenzáciu.

V prípade, že aerolinka zamietne vašu žiadosť a neschváli váš nárok na kompenzáciu, vašu žiadosť zavrieme bez nároku na náš Servisný poplatok. Sme fér, a preto si vopred nikdy nič neúčtujeme.

Za naše služby si účtujeme Servisný poplatok v štandardnej výške 35% zo získanej sumy kompenzácie bez DPH, až vtedy, keď aerolinka vyplatí vašu kompenzáciu. Vopred teda nikdy neplatíte nič. V prípade, že aerolinka zamietne vašu žiadosť, neplatíte nič.

Vďaka nášmu novému klientskému portálu je komunikácia ohľadne vašej žiadosti naozaj jednoduchá. V prípade, že od vás potrebujeme pre úspešné vybavenie žiadosti doplniť dodatočné informácie alebo dokumenty, vieme tak urobiť priamo prostredníctvom klientského portálu. Zmeny stavu vašej žiadosti môžeme sledovať priamo vo vašom účte po prihlásení sa prostredníctvom vášho emailu a hesla. O zmene stavu vás taktiež budeme informovať aj prostredníctvom emailu. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne vašej žiadosti alebo vašich práv, prípadne potrebujete viac informácií, môžete nás kontaktovať cez náš live chat alebo nám napíšte email na adresu help@flywize.co.

Počas vybavovania vašej žiadosti aktívne komunikujeme s aerolinkou, ktorá si v niektorých prípadoch môže vypýtať dodatočné informácie alebo dokumenty. Najčastejšie ide o emailovú adresu použitú pri bookingu, číslo rezervácie/bookingu alebo doklad potvrdzujúci totožnosť cestujúceho. Ide o bežný postup aeroliniek pri posudzovaní žiadosti o kompenzáciu. Rozumieme, že ide o extra kroky, ktoré od vás v týchto prípadoch žiadame, avšak sú nevyhnutné pre to, aby sme mohli úspešne získať vašu kompenzáciu.

V prípade, že aerolinka schváli váš nárok a vyplatí vašu kompenzáciu, kompenzácia je zasielaná na váš bankový účet. Váš bankový účet môžete poskytnúť priamo v príslušnom kroku pri vypĺňaní žiadosti, čo urýchli vybavenie vašej žiadosti o tretinu času alebo vás k poskytnutiu týchto informácií vyzveme neskôr, akonáhle aerolinka schváli vyplatenie vašej kompenzácie.