Zrušený let
a nárok na kompenzáciu

Zrušeniu letu nezabránite, avšak zrušený let ešte nemusí znamenať koniec vašich cestovateľských plánov. Ak bol váš let zrušený menej než 14 dní pred odletom, pomôžeme vám získať kompenzáciu až do 600 €.

Nariadenie EC 261 stanovuje práva cestujúcich v prípade problému s letom. Ak váš let spadá pod toto nariadenie, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €.

V prípade zrušenia letu môžete mať nárok na kompenzáciu, ak spĺňate tieto podmienky:

Ak bol váš let zrušený menej než 14 dní pred odletom, výška kompenzácie závisí od vzdialenosti letu a rozdielu v čase medzi pôvodným príletom a skutočným príletom:

* Predpokladaná výška kompenzácie, ktorú vyplatí aerolinka podľa EC 261, pred odpočítaním nášho Servisného Poplatku

Vedeli ste?

V prípade, že vás aerolinka informuje o zrušení letu menej než 14 dní pred odletom, je povinná vám poskytnúť náhradný let spĺňajúci nasledovné podmienky:

Dôležité!

Ak vám aerolinka nevie zabezpečiť náhradný let podľa vyššie uvedených podmienok, okrem kompenzácie za zrušený let je povinná vám poskytnúť možnosť vybrať si medzi:

Vedeli ste?

Bez ohľadu na vzdialenosť letu, cestujúci majú nárok na:

Jedlo a nápoje (alebo voucher na  zakúpenie) po 2 hodinách čakania na náhradný let.

V prípade, že na náhradný let čakáte cez noc, aerolinka musí zabezpečiť hotel.

Prístup k telefonátu alebo emailu.

Preprava z letiska na hotel a späť.

Dôležité!

Získaj až do 600 € za zrušený let.

Problémy s letmi môžu mať rôzne príčiny. Nie všetky problémy však vie aerolinka ovplyvniť a predchádzať im. Takéto nepredvídateľné udalosti pomenúva EC 261 pojmom “mimoriadne okolnosti”.

Aerolinky nie sú povinné kompenzovať cestujúcich v prípade, že je problém s letom spôsobený mimoriadnymi okolnosťami. V týchto prípadoch však stále máte svoje práva.

Nepredvídateľné okolnosti ako napríklad zlé počasie, požiar alebo mimoriadna politická situácia môžu spôsobiť problémy s letmi. Aerolinky nie sú zodpovedné za takéto prípady.

Ak bol váš let zrušený  a spĺňa podmienky stanovené v nariadení EC 261, o kompenzáciu viete požiadať nasledovne:


Nájdite si informácie o lete

Zhromaždite informácie o vašom lete vrátane čísla a dátumu letu a čísla rezervácie leteniek.

Uschovajte si všetky dokumenty

Odložte si vaše letenky, bločky za vzniknuté výdavky a akúkoľvek formu komunikácie s aerolinkou.

Vyplňte žiadosť s Flywize

Náš tím expertov započne komunikáciu s aerolinkou a postará sa o celý proces vybavovania kompenzácie.

Zvyšok nechajte na nás

Svoj nárok rýchlo overíte cez náš online formulár a pohodlne požiadate o kompenzáciu.

Zaberie menej než 5 minút

Keď bol váš let zrušený, aerolinka vám môže ponúknuť kompenzáciu vo forme vouchera/poukážky. V situácii, kedy ste unavení a frustrovaní a niekto vám ponúka voucher ako odškodnenie, je ťažké povedať nie. Prijatím voucheru však strácate právo na kompenzáciu podľa EC 261.

Prijatím nestrácate nárok

Cestovný voucher

Za zrušený let aerolinky často ponúkajú cestujúcim hotovosť alebo cestovné poukážky. Dávajte pozor na hodnotu voucheru alebo hotovosti, pretože ich prijatím strácate právo na kompenzáciu.

Prijatím strácate nárok
Vedeli ste?

Ponúkané cestovné vouchre sú až v 40% prípadoch nižšej hodnoty, než je podľa zákona výška kompenzácie za dané lety.

Ak letíte kvôli služobnej ceste, máme pre vás dobré správy! Hoci vaše letenky hradil váš zamestnávateľ, ste to vy ako cestujúci, kto má nárok na kompenzáciu až do výšky 600 € v prípade meškania a zrušenia letu alebo overbookingu. 

V nariadení EC 261 sa uvádza, že nárok na kompenzáciu má cestujúci, nie osoba alebo spoločnosť, ktorá za letenku zaplatila.

Ak aerolinka zrušila váš let menej než 14 dní pred odletom a let nebol zrušený kvôli mimoriadnym okolnostiam, môžete mať nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Výška kompenzácie sa líši v závislosti od vzdialenosti letu a rozdielu v čase medzi pôvodným príletom a skutočným príletom.

V prípade zrušenia letu ihneď kontaktujte leteckú spoločnosť a vyžiadajte si informácie o dôvode zrušenia a požiadajte o náhradný let. Ak bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom z dôvodov, za ktoré mohla aerolinka, môžete mať nárok na kompenzáciu až do výšky 600 €. Vyplňte náš rýchly online formulár a skontrolujte svoj nárok na kompenzáciu ihneď úplne zdarma.

Nepredvídateľné okolnosti ako napríklad zlé počasie, požiar alebo mimoriadna politická situácia môžu spôsobiť zrušenia letov. Aerolinky nie sú zodpovedné za takéto meškania, a preto vám v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Aj v takýchto situáciách však máte stále právo na starostlivosť a asistenciu a náhradný let do vašej cieľovej destinácie.

Ak bol váš let zrušený z dôvodu nepriaznivého počasia, nevzniká vám nárok na kompenzáciu. Letecká spoločnosť vám však aj tak musí poskytnúť starostlivosť a asistenciu a prebookovať vás na náhradný let alebo ponúknuť alternatívne spôsoby dopravy do vašej destinácie. V prípade, že ste si museli kúpiť nový let sami, nezabudnite si uschovať bločky alebo faktúru, dodatočne môžete požiadať o Vrátenie nákladov.

Áno, máte právo zvoliť si vrátenie peňazí za letenku za zrušený let v prípade, že sa rozhodnete nevyužiť alternatívny let ani inú náhradnú dopravu do cieľovej destinácie ponúkanú aerolinkou.

Výška kompenzácie za zrušený let sa pohybuje vo výške od 250 € do 600 € a líši sa v závislosti od vzdialenosti letu a rozdielom v čase medzi pôvodným príletom a skutočným príletom. O kompenzáciu za zrušený let môžete požiadať pohodlne cez náš online formulár pre lety v priemere až 3 roky spätne.

Maximálna doba na podanie žiadosti o kompenzáciu za zrušený let je v priemere 3 roky spätne, avšak v niektorých prípadoch môže byť táto doba dlhšia.

Áno, v prípade, že váš prestupný let bol zrušený a spĺňa podmienky, môžete mať nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Prečítajte si viac o kompenzácii v týchto prípadoch v našej sekcii o Prestupných letoch.

Ak prijmete cestovný voucher ponúkaný aerolinku ako odškodnenie za zrušený let, strácate nárok na kompenzáciu podľa EC 261. Odporúčame si toto rozhodnutie dobre premyslieť, nakoľko štatisticky až 40% cestujúcich je v prípade prijatia cestovného voucheru nedostatočne kompenzovaných.

Skontrolujte si podmienky vášho cestovného poistenia. Niektoré poistenie môže v závislosti od zmluvných podmienok pokrývať dodatočné výdavky vzniknuté v dôsledku zrušenia letu. V prípade zrušenia letu je aerolinka povinná poskytnúť starostlivosť a asistenciu alebo dodatočne preplatiť takéto výdavky, ak sú oprávnené.

EC 261 sa nevzťahuje na situácie v prípade, keď ste sa rozhodli zrušiť svoj let z osobných alebo zdravotných či iných dôvodov. Nárok na kompenzáciu platí len vtedy, ak je váš let zrušený aerolinkou. V prípade, že musíte zrušiť svoj let, odporúčame vám kontaktovať priamo danú aerolinku ohľadom pravidiel vrátenia peňazí za zrušenie letu alebo si prečítať zmluvné podmienky, či sa na vašu letenku vzťahujú prípadné pravidlá vrátenia peňazí pri zrušení.

V prípade, že vás aerolinka prebookuje do vyššej triedy, tento upgrade je bez poplatku. Ak vás však aerolinka prebookuje do nižšej triedy než bola vaša pôvodná letenka, máte nárok na preplatenie rozdielu v cene za pôvodnú a novú letenku.

Flywize sa špecializuje na pomoc cestujúcim v prípade problémov s letom. Vieme okamžite zhodnotiť vašu situáciu, rýchlo overiť váš nárok na kompenzáciu a pomôcť vám s celým procesom žiadosti o kompenzáciu alebo preplatenia vzniknutých výdavkov.