Mimoriadne okolnosti
a nárok na kompenzáciu

Mimoriadne okolnosti sú udalosti, ktoré aerolinka nemôže ovplyvniť, ako napríklad nepriaznivé počasie, rôzne obmedzenia letovej prevádzky, bezpečnostné riziká, politické nepokoje alebo iné špecifické problémy. V takýchto prípadoch aerolinka nie je povinná zaplatiť kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu, avšak aj v týchto prípadoch vám pomôžeme získať, na čo máte právo.

Zlé poveternostné podmienky, ako sú hurikány, silný vietor alebo sneženie môžu narušiť leteckú dopravu. Letecké spoločnosti nenesú zodpovednosť za meškania alebo zrušenia letov spôsobené nepriaznivým počasím.

Meškania alebo zrušenia letov v dôsledku obmedzení letovej prevádzky, ako sú uzavretia alebo obmedzenia vzdušného priestoru, sú považované za mimoriadne okolnosti.

Bezpečnostné hrozby alebo teroristická aktivita môžu viesť k meškaniu alebo zrušeniu letov. Zaistenie bezpečnosti cestujúcich a posádky má v takýchto situáciách prednosť.

Politická nestabilita, občianske nepokoje alebo náhle zmeny môžu ovplyvniť leteckú dopravu a meškania či zrušenia letov sú v takýchto prípadoch mimo kontroly aeroliniek.

Zrážky lietadiel s vtákmi alebo stretnutia s divou zverou na runway alebo počas letu, ktoré si vyžadujú bezpečnostné opatrenia, môžu viesť k problémom s letom. Aerolinka nie je zodpovedná v týchto prípadoch.

Rôzne problémy, ako je údržba vzletovej a pristávacej dráhy, rozliate palivo alebo požiare na letiskách, môžu prispieť k meškaniu letov alebo zabrániť ich včasnému odletu.

Aerolinky nie sú povinné kompenzovať cestujúcich, ak je meškanie alebo zrušenie letu spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktoré nemohli ovplyvniť. Letecká spoločnosť však stále musí poskytovať cestujúcim starostlivosť a asistenciu počas vzniknutého problému s letom.

Ak je meškanie alebo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, aerolinka nie je povinná poskytnúť kompenzáciu. Cestujúci si však zachovávajú právo na starostlivosť a asistenciu vrátane občerstvenia, dopravy a ubytovania podľa bežného postupu počas meškania alebo zrušenia.

Aerolinka je zodpovedná preukázať, že meškanie alebo zrušenie letu bolo zapríčinené kvôli mimoriadnym udalostiam. Cestujúci by si mali byť vedomí svojich práv a v prípade pochybností vyhľadať pomoc špecializovanej tretej strany akou je Flywize, ktorá sa postará o ich spravodlivé uplatnenie.

Ak sa ocitnete na letisku a aerolinka sa odvoláva na mimoriadne okolnosti, stále máte nárok na starostlivosť a asistenciu. Letecká spoločnosť je v týchto prípadoch povinná zabezpečiť občerstvenie a ubytovanie v prípade potreby počas meškania alebo zrušenia letu spôsobeného mimoriadnymi okolnosťami.

V prípade, že si náklady za ubytovanie alebo stravu musíte hradiť sami, nezabudnite si uschovať účtenky a požiadať o preplatenie výdavkov. Môžete tak urobiť pre lety v priemere až 3 roky spätne, odporúčame vám preto požiadať o preplatenie výdavkov aj za minulé lety.

Mimoriadne okolnosti sa týkajú nepredvídateľných udalostí, ktoré aerolinka nemôže ovplyvniť, ako sú napríklad nepriaznivé počasie, obmedzenia letovej prevádzky, bezpečnostné riziká, politické nepokoje alebo stret s vtákmi.

Odpoveď je nie. Aerolinky nie sú povinné kompenzovať meškania alebo zrušenia letov spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci však majú aj v týchto prípadoch nárok na starostlivosť a asistenciu.

Cestujúci má nárok na občerstvenie po 2 hodinách čakania a ubytovanie v prípade, ak na svoj let musí čakať cez noc, a to aj v prípade meškania alebo zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností.

Mimoriadne okolnosti sú udalosti, ktoré aerolinka nemôže ovplyvniť a nenesie za ne zodpovednosť. Ak si nie ste istí, požiadajte o pomoc špecializovanú tretiu stranu akou je Flywize, aby zhodnotila vašu situáciu a usmernila vás o vašich právach.

Ak máte pochybnosti o tvrdení aerolinky, zhromaždite dôkazy a vyhľadajte pomoc tretej strany akou je Flywize. Pomôžeme vám overiť váš nárok a uplatniť vaše práva podľa EC 261.

Áno, vo väčšine prípadov majú cestujúci v priemere 3 roky od dátumu letu na podanie žiadosti o kompenzáciu, ale doba sa môže líšiť v závislosti od krajiny. V niektorých prípadoch môže byť obdobie na podanie žiadosti o kompenzáciu dlhšie.

Technické problémy sa nepovažujú za mimoriadne okolnosti, pretože je zodpovednosťou aerolinky zabezpečiť, aby bolo lietadlo funkčné a pripravené na let. Ak váš let meškal alebo bol zrušený z dôvodu technických problémov s lietadlom, môžete mať nárok na kompenzáciu.

Ak si myslíte, že máte nárok na kompenzáciu napriek tvrdeniu aerolinky o mimoriadnych okolnostiach, vyhľadajte pomoc špecializovanej služby akou je Flywize. Pomôžeme vám zorientovať sa v procese a uplatniť si vaše práva.

Štrajky alebo protesty ATC sa považujú za mimoriadne okolnosti. Aj keď v týchto prípadoch nemáte nárok na kompenzáciu, stále máte nárok na starostlivosť a asistenciu, ako je uvedené v EC 261.

V Flywize sa špecializujeme na riešenie žiadostí o kompenzáciu podľa EC 261. Vieme rýchlo zhodnotiť vašu situáciu, overiť váš nárok, objasniť vám vaše práva a pomôcť vám pri žiadaní o kompenzáciu.

Aerolinka sa odvoláva na mimoriadne okolnosti?